Tagi

, , , , , ,

W swoim życiu miałem okazję odwiedzić kilkanaście jaskiń w Tatrach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Choć każda z nich potrafiła zachwycić mnie na swój sposób, mianem najpiękniejszej jaskini, w której przyszło mi przebywać ochrzcić muszę położoną w zupełnie innym regionie Polski Jaskinię Niedźwiedzią. Znajduje się ona w sudeckim Masywie Śnieżnika tuż obok wsi Kletno. Choć różnica wysokości między najniższym a najwyższym punktem jaskini wynosi około 60 metrów, zaliczana jest do jaskiń horyzontalnych.

Wyodrębniono trzy zasadnicze piętra Jaskini Niedźwiedziej: partie dolne, środkowe i górne. Do zwiedzania udostępniono jedynie część partii środkowych, tworząc trasę turystyczną o długości około 360 metrów. Pozostałe obszary penetrowane są jedynie przez speleologów prowadzących badania naukowe na temat wielkości jaskini i jej bogactwa naturalnego. Poza niezwykle efektowną szatą naciekową, dużą atrakcją jaskini są dobrze zachowane pozostałości szkieletów zamieszkujących ją niegdyś zwierząt, m.in. niedźwiedzia jaskiniowego i lwa jaskiniowego.

Warto podkreślić fakt, iż ze względu na ochronę środowiska, a co za tym idzie ograniczenie liczebności zwiedzających grup do maksymalnie 15 osób, pewność wejścia do środka daje tylko wcześniejsza rezerwacja. Chętnych na wizytę nie brakuje, warto jednak czekać na możliwość podziwiania takich widoków: